Dilekçe ve Formlar

1. Ortak Formlar
            1.1 Harç İade Dilekçesi
            1.2 Kimlik Kartı Kaybı Veya Yenilenmesi Dilekçesi
            1.3 Askerlik Sevk Tehir Dilekçesi
            1.4 Askerlik Sevk İptali Dilekçesi
            1.5 Mazeret Sınavı Dilekçesi
            1.6 Mazeretli Derse Yazılım Formu
            1.7 Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği Başvuru Dilekçesi
            1.8 Lisansüstü Tez Projeleri Beyan Formu (BAP)
            1.9 Danışman Tercih Formu
            1.10 Ortak Danışman Atanması Talep Formu
            1.11 Danışman Değiştirme Formu
            1.12 Ders Ekleme-Çıkarma Formu
            1.13 Bilimsel Hazırlık Öğrencileri İçin Ders Yazılım Formu
            1.14 Başka Üniversiteden-Başka Ana Bilim Dalından Ders Alma Talep Formu
            1.15 Kayıt Sildirme Dilekçesi
            1.16 Ders Saydırma Formu
            1.17 Yatay Geçiş Başvuru Formu
            1.18 Kayıt Dondurma - İzinli Sayılma Dilekçesi
            1.19 Araştırma İzin Formu
            1.20 Not İtiraz Dilekçesi
           
1.21 Not Düzeltme Formu
Uzaktan Katılımlı Sınav Talebi Dilekçesi
            1.22 Seminer Formları
                  1.22.1 Seminer Konusu Öneri Formu
                  1.22.2 Seminer Sunum Duyurusu
                  1.22.3 Seminer Katılım Listesi
                  1.22.4 Seminer Değerlendirme Formu
            1.23 Tez Savunma Jürisi Benzerlik Beyan Formu
            1.24 Lisansüstü Tezin Erişime Açılmasının Ertelenmesi formu

2.      Yüksek Lisans Form ve Dilekçeleri
            2.1.    Tez Konusu Öneri Formu
            2.2.    Tez Konusu-Tez Başlığı Değişikliği Formu
            2.3.   Tez Savunma Süreci
                    2.3.1. Spiral Ciltli Tez Teslim Formu
                    2.3.2. Kurum İçi Jüri Sprial Tez Teslim Tutanağı
                    2.3.3. Kurum Dışı Jüri Sprial Tez Teslim Tutanağı
                    2.3.4. Sınav Not Çizelgesi
                    2.3.5. Tez Savunma Duyurusu
                    2.3.6. Yüksek Lisans Tez Jürisi Öneri Formu
            2.4.   Tez Savunma Sınav Tutanağı
            2.5.   Tez Savunma Sınavı Tutanakları Teslim Dilekçesi
            2.6.   Yüksek Lisans İkinci Kez Tez Savunma İstek Formu
            2.7.   Tez Teslimi
                     2.7.1. Spiral Ciltli Tez Teslim Formu (Savunmadan Sonra )
                     2.7.2. Karton Ciltli Tez Teslim Dilekçesi
                     2.7.3. Öğrenci Karton Ciltli Tez Teslim Kontrol Formu
                     2.7.4. Yüksek Lisans Cd Etiketi Formu
3.      Doktora Form ve Dilekçeleri
           3.1 Yeterlik

                 3.1.1 Doktora Yeterlik Başvuru ve Jüri Öneri Formu
                 3.1.2 Doktora Yeterlik Sınav Jüri Tutanak Formu
                 3.1.3 Doktora Yeterlik Komite Raporu

           3.2.Tez İzleme Komitesi
                 
3.2.1 Tez İzleme Komitesi Öneri Formu
                    3.2.1.1 Tez Konusu Değişikliği / Tez Başlığı Düzenleme Formu
                  3.2.3 Doktora Tez İzleme Komitesi Değişiklik Bildirim Formu
                  3.2.4 Doktora Tez İzleme Komitesi Toplantı Tarihi Bildirim Dilekçesi
                  3.2.5 Doktora Tez İzleme Komitesi Tutanak Formu
                  3.2.6 Doktora Tez Önerisi Savunma Sınavı Tutanağı

            3.3. Tez Savunma Süreci
                 
3.3.1 Doktora Programı Tez Teslim Dilekçesi-Savunmadan Önce
                  3.3.2 Doktora Tez Jürisi Öneri Formu
                  3.3.3 Sınav Not Çizelgesi
                  3.3.4 Tez Savunma Duyurusu
                  3.3.5 Kurum İçi Jüri İçin Spiral Tez Teslim Tutanağı
                  3.3.6 Kurum Dışı Jüri İçin Spiral Tez Teslim Tutanağı
                  3.3.7 Doktora Tez Savunma Sınav Tutanağı
                  3.3.8 Doktora Tez Savunma Sınavı Tutanakları Teslim Dilekçesi
                  3.3.9 Doktora İkinci Kez Tez Savunma İstek Formu
             3.4 Tez Teslimi
                 
3.4.1 Doktora Spiral Ciltli Tez Teslim Formu (Savunmadan Sonra )
                 
3.4.2 Doktora Karton Ciltli Tez Teslim Dilekçesi
                 
3.4.3 Doktora Cd Etiketi Formu
                  3.4.4 Doktora Tez Konusu-Başlığı Değişikliği Formu
                  3.4.5 Öğrenci Karton Ciltli Tez Teslim Kontrol Formu
 4.      Tezsiz Yüksek Lisans Form ve Dilekçeleri
         
  4.1 Bitirme Projesi Öneri Formu
            4.2 Bitirme Projesi Değerlendirme Formu

            4.3 Bitirme Projesi Akademik Taahhüt Dilekçesi
5.       Ana Bilim Dalları İçin Form Ve Dilekçeler
   
        5.1 Yeni Ders Öneri Formu
            5.2 Lisansüstü Kontenjan Teklifi Formu
            5.3 Sınav Programı Formu
            5.4 Lisansüstü Ders Programı Formu
            5.5 Yolluk Talep Formu
            5.6 Ders Telafi Dilekçesi
            5.7 Lisansüstü Program Teklifi Ön Talep Formu
            5.8 Dönemlik Ders – Ders Sorumlusu Atama Teklif Formu