Tarihçe

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Lisansüstü Eğitimini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek üzere 17 Mart 2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni üniversite kurulmasına ilişkin 5467 No’lu Kanun’un ek madde 61 d fıkrasıyla kurulmuştur.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yürütme görevini yapan Enstitü Yönetim Kurulu; Enstitü Müdürü, Müdür Yardımcıları ve Enstitü Kurulunca seçilmiş olan üç öğretim üyesi olmak üzere altı üyeden oluşmaktadır. Enstitü Müdürünün başkanlığını yaptığı Enstitü Kurulu ise Enstitü Müdür Yardımcıları ile Anabilim Dalları Başkanlarından oluşmakta ve üst akademik organ olarak Yüksek Öğretim Kanunu ile Fakülte kurullarına verilmiş olan görevleri Enstitü bakımından yerine getirmektedir.

Daha önce KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak yürütülmekte olan Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Programları, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.07.2007 tarihli ve 2646 sayılı yazısıyla Rize Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne devredilmiştir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 22/07/2008 Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği’nin 4 ve 7. maddesi uyarınca Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ve İlköğretim  (Sınıf Öğretmenliği) Anabilim Dalı Yüksek Lisans programlarının açılması uygun görülmüştür.  Ayrıca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 15/09/2008 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği’nin 4 ve 7. maddesi gereğince Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalında Hadis ve Tefsir alanında Doktora Programları açılmıştır.

Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, Türk Dili ve Edebiyatı, İslam Tarihi ve Sanatları, Sınıf Eğitimi, İşletme, İktisat, Eğitim Bilimleri ve İlköğretim (Sosyal Bilgiler Öğretmenliği) Anabilim Dallarında Tezli Yüksek Lisans; Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, Türk Dili ve Edebiyatı ve İşletme Anabilim Dallarında  Doktora; İşletme, İktisat ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim) Anabilim Dallarında Tezsiz Yüksek Lisans programları mevcuttur.