Programlar

A. Tezli Yüksek Lisans
1-Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi (Giresun Üniversitesi SBE ile ortak)
2-Felsefe ve Din Bilimleri
3-Felsefe ve Din Bilimleri (Karadeniz Teknik Üniversitesi SBE ile ortak)
4-İktisat
5-İslam Tarihi ve Sanatları
6-İşletme
7-Sınıf Öğretmenliği
8-Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
9-Temel İslam Bilimleri
10-Temel İslam Bilimleri (Karadeniz Teknik Üniversitesi SBE ile ortak)
11-Türk Dili ve Edebiyatı

B. İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
1-Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi (Giresun Üniversitesi SBE ile ortak)
2-İktisat
3-İşletme
4-Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim
5-Temel İslam Bilimleri
6-Türk Dili ve Edebiyatı

C. Doktora
1-Felsefe ve Din Bilimleri
2- İktisat
3- İşletme
4-Temel İslam Bilimleri
5-Türk Dili ve Edebiyatı