Misyon ve Vizyon

MİSYON

Evrensel değeri olan bilgi üretmek, bilimsel faaliyetleri geliştirmek, bilimsel bilgiyi üretken olarak kullanacak bireyleri yetiştirmek. Öğrencilerimizi, sosyal, kültürel ve evrensel değişimle hızla ilerleyen küresel toplumda ihtiyaç duyacağı bilgi ve yetenekle donatmak ve bu misyonu paylaşan bir toplum oluşturmaktır.

VİZYON

Vizyonumuz yürütmekte olduğumuz lisansüstü eğitim-öğretim programları, araştırma etkinlikleri ve bilimsel faaliyetlerle ülkemizin öncü lisansüstü eğitim kurumlarından olmaktır. Bu yolda; Üniversitemizin temel değerlerine bağlı kalınarak, güçlü üniversite-mezun dayanışmasının ve iş dünyası ile işbirliğin var olduğu, akademik ve idari personelin kendi hedeflerini gerçekleştirme çabalarının desteklendiği ve tüm personelin Üniversitemizin vizyonu ile özdeşleştiği kurumsal bir yapıyı hedeflemekteyiz.