İç Kontrol

1-Misyon ve Vizyon
2-Organizasyon Şeması
3-Etik İlkeler
4-Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
5-İç Kontrol Komisyonu
6-Görev Tanımları
Müdür
Müdür Yardımcısı (Öğrenci İşleri)
Müdür Yardımcısı (İdari İşler)
Enstitü Sekreteri
Bilgisayar İşletmeni (Tahakkuk)

Bilgisayar İşletmeni (Öğrenci İşleri)
Bilgisayar İşletmeni (Öğrenci İşleri) 
Sürekli İşçi

7-İş Akış Süreçleri
   a) Öğrenci İş Akış Süreci

       Tez Teslimi ve Mezuniyet İşlemleri Süreci
        Danışman Değişikliği Süreci
        İzinli Sayılma Süreci
        Kayıt Sildirme Süreci
        Kayıt Yenileme-Derse Yazılım(Eski Öğrenciler İçin) Süreci
        Kayıt Yenileme-Derse Yazılım(Yeni Öğrenciler İçin) Süreci
        Özel Öğrenci Statüsünde Ders Alma Süreci
        Yatay Geçiş Süreci
        Sevk Tehiri veya Sevk Tehiri İptal Süreci
    b
) Tahakkuk İşlemleri İş Akış Süreci 
  
      Ek Ders İş Akış Süreci
         Satınalma İş Akış Süreci
         SGK Pirim Ödemeleri İş Akış Süreci
         Taşınır Çıkış (Devir) İş Akış Süreci
         Taşınır Giriş İş Akış Süreci
         Telefon Ödemeleri İş Akış Süreci
         Yolluk (Geçici Görev) İş Akış Süreci
         
Banka Talimatı Gönderme İş Akış Süreci
     c) Personel İşlemleri İş Akış Süreci
         
İlk İşe Başlama İş Akış Süreci
         
İzin İş Akış Süreci
     d) Evrak Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci
         
Gelen Evrak İş Akış Süreci
         
Giden Evrak İş Akış Süreci