İç Kontrol Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Korkmaz YILDIRIM (Müdür Yardımcısı)
Neşe ÖZTÜRK - Enstitü Sekreteri
Hatice EREL - Bilgisayar İşletmeni