Erasmus Koordinatörleri

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Çiğdem BERBER ÇELİK

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Erol SUNGUR

İlköğretim Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörü Doç. Dr. İlhan TURAN

İktisat Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörü Prof. Dr. Alaattin KIZILTAN

İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şamil BAŞ

İşletme Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Güler YANIK

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Bahadır NAMDAR

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörü Arş. Gör. Burak KOÇAK

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. İlyas YILDIRIM

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Elif Şebnem DEMİRCİ