Erasmus Koordinatörleri

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi İlknur REİSOĞLU

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem BERBER ÇELİK

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Erol SUNGUR

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörü Doç. Dr. İlhan TURAN

İktisat Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan SUNGUR

İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Recep ERKOCAASLAN

İşletme Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Güler YANIK

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörü Dr. Öğr.Üyesi Burak KOÇAK

Tarih Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yeliz USTA

Temel Eğitim Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörü Doç. Dr.  Ayşegül OĞUZ NAMDAR

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi İlyas YILDIRIM

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ali AKAY

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Elif Şebnem DEMİRCİ