Birim Kalite Komisyonu

Birim Kalite Komisyonu
  • Doç. Dr. Ahmet YANIK (Başkan)
  • Dr. Öğr. Üyesi Gül YILMAZ ÇAL (Müdür Yardımcısı)
  • Dr. Öğr. Üyesi Burak KOÇAK (Müdür Yardımcısı)
  • Arş. Gör. Ayşegül TOPRAK
  • Arş. Gör. Sümeyra NALBANT
  • Neşe ÖZTÜRK (Enstitü Sekreteri)