Yüksek Lisans Tez Dönemi Öğrencilerinin Dikkatine!

28 Mart 2019 Perşembe

Lisansüstü Eğitim - Öğretim  ve Sınav Yönetmeliği'nin 30. maddesinin 2. fıkrasında "Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin kayıtlı olduğu programla ilişiği kesilir." hükmü yer almaktadır.

Azami süreleri 2018-2019 bahar dönemi sonunda dolacak öğrencilerimizin tezlerini tesliminin son tarihi 23 Haziran 2019 olup, bir sonraki dönemin ders kayıtlarının başlama tarihine kadar tez savunma sınavına girmeleri gerekmektedir.

Tez Savunmasına giren ve savunmada süre verilen lisansüstü öğrenciler ile tez savunmasına giren ve başarılı bulunan, ancak düzelttikten sonra tezini teslim etmesi bir sonraki eğitim - öğretim dönemine sarkan öğrenciler ders kaydı yaptırmak durumundadır.