KATKI PAYI İADESİ

10 Şubat 2020 Pazartesi

Enstitümüz Temel İslam Bilimleri, İktisat ve Türk Dili ve Edebiyatı tezsiz yüksek lisans programlarına ön kaydı yapılan öğrencilerin yeterli sayıya ulaşamaması nedeniyle, kesin kayıtlarının yapılmasının uygun görülmediği Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 31/01/2020 tarih ve 502 sayılı toplantısında karara bağlanmış olup;

Adı geçen programlara ön kayıt yaptıran öğrencilerin yatırmış oldukları katkı paylarının kendilerine iade edilebilmesi için aşağıdaki dilekçeyi doldurarak enstitümüze başvurmaları veya dilekçelerini enstitümüzün sbe@erdogan.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

Dilekçeyi indirmek için tıklayınız