COVID-19 Küresel Salgın Sebebiyle Kayıt Dondurmada Süre Uzatımı

07 Mayıs 2020 Perşembe

Yükseköğretim Kurulu Eğitim – Öğretim Dairesi Başkanlığı’nın 31.03.2020 tarihli “Yeni Koronavirüs Hastalığı Salgınında Eğitim – Öğretim Süreçleri (Kayıt Dondurma)” yazsısına istinaden;
İlgili yazıda belirtilen şartları sağlaması koşuluyla Lisansüstü Öğrencilerimize 2019 – 2020 eğitim öğretim yılı bahar dönemi için kayıt dondurma hakkı verilmiştir.
Bu doğrultuda COVID-19 küresel salgın sebebiyle kaydını dondurmak isteyen enstitümüze kayıtlı öğrencilerimiz;
  • Aşağıda bulunan kayıt dondurma dilekçesini doldurup imzalayarak taranmış halini kendi kurumsal elektronik posta adresinden (……..@erdogan.edu.tr) elektronik ortamdan okudukları ana bilim dalının (aşağıda ana bilim dalları ve elektronik posta adresleri verilmiştir) kurumsal elektronik posta adresine 30 Nisan 2020 olarak belirtilen süre uzatılarak 15 Mayıs 2020 tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir.  
 
Kayıt dondurma dilekçesi için tıklayınız.
 
                                                                      Ana Bilim Dalları Elektronik Posta Adresleri
Sıra No Ana Bilim Dalı Kurumsal e-posta
1 Eğitim Bilimleri sbeeytp@erdogan.edu.tr
2 Felsefe ve Din Bilimleri  sbefdb@erdogan.edu.tr
3 İktisat  sbeikt@erdogan.edu.tr
4 İslam Tarihi ve Sanatları sbeits@erdogan.edu.tr
5 İşletme  sbeisl@erdogan.edu.tr
6 Temel Eğitim sbete@erdogan.edu.tr
7 Temel İslam Bilimleri sbetib@erdogan.edu.tr
8 Türk Dili ve Edebiyatı sbetde@erdogan.edu.tr
9 Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi sbetsb@erdogan.edu.tr
10 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi sbesbky@erdogan.edu.tr
11 Turizm İşletmeciliği sbetrz@erdogan.edu.tr
12 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi sbebote@erdogan.edu.tr
13 Tarih sbetrh@erdogan.edu.tr