Akademik Personel

Arş. Gör. ALİ HAYDAR BÖLÜKBAŞ
Arş. Gör. AYŞEGÜL TOPRAK
Arş. Gör. SÜMEYRA NALBANT

GÖREVLENDİRME İLE GELEN AKADEMİK PERSONEL